#storysetting

Lokacije u priči su više od mjesta gdje naši likovi žive, hodaju ili su samo u prolazu. Lokacija može doprinijeti atmosferi i razvoju priče..

Zamislite da vaš junak/junakinja upozna svoju prvu ljubav:

Što je drugačije samo zbog lokacije? Kako će ići priča?

Odaberite dvije lokacije i pokušajte napisati barem 200 riječi za svaku od njih.